Posts Tagged "kryteria nieruchomości"

Rozdział nieruchomości ze względu na różne kryteria

Rozdział nieruchomości ze względu na różne kryteria

Interesuje Cie prawo? Na pewno chcąc zagłębiać się w tej dziedzinie, dowiesz się jaki istnieje podział nieruchomości. Nieruchomości to nasz dom, galeria handlowa, garaż, sad, las czy jezioro nawet. Ze względu na uprawnienia właścicielskie mamy dwa rodzaje nieruchomości. Pierwszy z nim to nieruchomości prywatne. Właścicielami takiej nieruchomości mogą być osoby fizyczne lub prawne, ale jest to na użytek tejże osoby. Drugi rodzaj nieruchomości to nieruchomości publiczne. Są one własnością Skarbu Państwa, tudzież samorządu terytorialnego np. gmin, powiatów i województw. Oprócz podziału ze względu na uprawnienia właścicielskie, wyróżniamy podział ze względu na przysługujące nieruchomościom prawa rzeczowe. Mamy tutaj pięć rodzajów. Pierwszy z nim to nieruchomości, które są przedmiotem prawa własności. Drugi rodzaj to nieruchomości będące przedmiotem użytkowania, trzeci nieruchomości będące przedmiotem odrębnej własności lokalu. Czwarty typ, to nieruchomości będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa lokalu. Ostatni rodzaj nieruchomości, który jest wyróżniony ze względu na przysługujące mu prawa rzeczowe, to będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Istnieje także podział nieruchomości ze względu na umowny stosunek łączący właściciela oraz osobę uprawnioną. Po pierwsze są to nieruchomości wynajmowane, obowiązuje tutaj umowa najmu. Drugi typ to nieruchomości administrowane, zarządzane. W tym przypadku w grę wchodzi umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością. Umowa dzierżawy dotyczy natomiast, nieruchomości dzierżawionych. Kolejny rodzaj to nieruchomości użyczone i ważna tutaj jest umowa o użyczenie nieruchomości.  Ponadto, mamy także umowę leasingu nieruchomości, która dotyczy nieruchomości w leasingu. Ostatnim rodzaj nieruchomości, które typujemy ze względu na stosunek zobowiązaniowy jest umowa o timeshare. Dotyczy ona nieruchomości w timeshare. Ze względu na rynek, nieruchomości dzielimy na nieruchomości z rynku wtórnego oraz na nieruchomości z rynku pierwotnego.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .