Posts Tagged "nieruchomość"

Podział nieruchomości, dwa kryteria

Podział nieruchomości, dwa kryteria

Studiując architekturę zostajemy zaznajomieni z różnego typu nieruchomościami. Istnieje dużo podziałów nieruchomości i te podziały są ze względu na różne kryteria. Podział nieruchomości wynikający z kodeksu cywilnego to są grunty, czyli nieruchomości gruntowe, budynki czyli nieruchomości budynkowe oraz lokale, nieruchomości lokalowe. Jeżeli chcemy postawić sobie dom, to naszą nieruchomością będzie budynek. Jeżeli chcemy założyć restaurację, to nasza nieruchomość to lokal. Istnieje też inny podział, jak podział ze względu na przeznaczenie obiektów. Wiele osób mieszka w domach, niektórzy w domach szeregowych albo zamieszkują mieszkanie w bloku. Domy jednorodzinne oraz wielorodzinne, mieszkania i lokale są nieruchomościami mieszkaniowymi. Jeżeli interesuje nas wybudowanie garażu lub innego budynku gospodarczego to nasz obiekt będzie nosić miano nieruchomości gospodarczej. Rolnicy często posiadają grunty orne, sady, łąki pastwiska i gospodarstwa rolne. Ze względu na przeznaczenie, są to nieruchomości rolne. Posiadacze lasów, posiadają nieruchomość leśną. Istnieją także grunty pod wodami płynącymi oraz stojącymi. Nieruchomość może być również zadrzewiona i zakrzewiona. Ostatni typ nieruchomości ze względu na przeznaczenie, to nieruchomości przemysłowe/komercyjne/ handlowe. Należą tutaj biurowce, magazyny, lokale użytkowe czy handlowe, place i hale. A więc, będąc w domu przebywamy w nieruchomości mieszkaniowej, parkując samochód do garażu w nieruchomości gospodarczej, idąc do lasu na grzyby w nieruchomości leśnej, zbierając jabłka w sadzie w nieruchomości rolnej, odpoczywając nad jeziorem przebywamy na nieruchomości, która nazywa się grunty pod wodami, a robiąc sobotnie zakupy w galerii, jesteśmy w nieruchomości handlowej, przemysłowej, komercyjnej. Jak widzimy, jeżeli zastanowimy się nad różnymi rzeczami w życiu, to możemy dowiedzieć się wielu ciekawym informacji, na które zazwyczaj nikt nie zwraca uwagi. Dzieląc nieruchomości ze względu na kodeks cywilny, mamy 3 rodzaje. Natomiast chcąc podzielić nieruchomości ze względu na przeznaczenie, wyróżniamy 7 typów.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .