Posts Tagged "podział nieruchomości"

Rozdział nieruchomości ze względu na różne kryteria

Rozdział nieruchomości ze względu na różne kryteria

Interesuje Cie prawo? Na pewno chcąc zagłębiać się w tej dziedzinie, dowiesz się jaki istnieje podział nieruchomości. Nieruchomości to nasz dom, galeria handlowa, garaż, sad, las czy jezioro nawet. Ze względu na uprawnienia właścicielskie mamy dwa rodzaje nieruchomości. Pierwszy z nim to nieruchomości prywatne. Właścicielami takiej nieruchomości mogą być osoby fizyczne lub prawne, ale jest to na użytek tejże osoby. Drugi rodzaj nieruchomości to nieruchomości publiczne. Są one własnością Skarbu Państwa, tudzież samorządu terytorialnego np. gmin, powiatów i województw. Oprócz podziału ze względu na uprawnienia właścicielskie, wyróżniamy podział ze względu na przysługujące nieruchomościom prawa rzeczowe. Mamy tutaj pięć rodzajów. Pierwszy z nim to nieruchomości, które są przedmiotem prawa własności. Drugi rodzaj to nieruchomości będące przedmiotem użytkowania, trzeci nieruchomości będące przedmiotem odrębnej własności lokalu. Czwarty typ, to nieruchomości będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa lokalu. Ostatni rodzaj nieruchomości, który jest wyróżniony ze względu na przysługujące mu prawa rzeczowe, to będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Istnieje także podział nieruchomości ze względu na umowny stosunek łączący właściciela oraz osobę uprawnioną. Po pierwsze są to nieruchomości wynajmowane, obowiązuje tutaj umowa najmu. Drugi typ to nieruchomości administrowane, zarządzane. W tym przypadku w grę wchodzi umowa o zarządzanie/administrowanie nieruchomością. Umowa dzierżawy dotyczy natomiast, nieruchomości dzierżawionych. Kolejny rodzaj to nieruchomości użyczone i ważna tutaj jest umowa o użyczenie nieruchomości.  Ponadto, mamy także umowę leasingu nieruchomości, która dotyczy nieruchomości w leasingu. Ostatnim rodzaj nieruchomości, które typujemy ze względu na stosunek zobowiązaniowy jest umowa o timeshare. Dotyczy ona nieruchomości w timeshare. Ze względu na rynek, nieruchomości dzielimy na nieruchomości z rynku wtórnego oraz na nieruchomości z rynku pierwotnego.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Podział nieruchomości, dwa kryteria

Podział nieruchomości, dwa kryteria

Studiując architekturę zostajemy zaznajomieni z różnego typu nieruchomościami. Istnieje dużo podziałów nieruchomości i te podziały są ze względu na różne kryteria. Podział nieruchomości wynikający z kodeksu cywilnego to są grunty, czyli nieruchomości gruntowe, budynki czyli nieruchomości budynkowe oraz lokale, nieruchomości lokalowe. Jeżeli chcemy postawić sobie dom, to naszą nieruchomością będzie budynek. Jeżeli chcemy założyć restaurację, to nasza nieruchomość to lokal. Istnieje też inny podział, jak podział ze względu na przeznaczenie obiektów. Wiele osób mieszka w domach, niektórzy w domach szeregowych albo zamieszkują mieszkanie w bloku. Domy jednorodzinne oraz wielorodzinne, mieszkania i lokale są nieruchomościami mieszkaniowymi. Jeżeli interesuje nas wybudowanie garażu lub innego budynku gospodarczego to nasz obiekt będzie nosić miano nieruchomości gospodarczej. Rolnicy często posiadają grunty orne, sady, łąki pastwiska i gospodarstwa rolne. Ze względu na przeznaczenie, są to nieruchomości rolne. Posiadacze lasów, posiadają nieruchomość leśną. Istnieją także grunty pod wodami płynącymi oraz stojącymi. Nieruchomość może być również zadrzewiona i zakrzewiona. Ostatni typ nieruchomości ze względu na przeznaczenie, to nieruchomości przemysłowe/komercyjne/ handlowe. Należą tutaj biurowce, magazyny, lokale użytkowe czy handlowe, place i hale. A więc, będąc w domu przebywamy w nieruchomości mieszkaniowej, parkując samochód do garażu w nieruchomości gospodarczej, idąc do lasu na grzyby w nieruchomości leśnej, zbierając jabłka w sadzie w nieruchomości rolnej, odpoczywając nad jeziorem przebywamy na nieruchomości, która nazywa się grunty pod wodami, a robiąc sobotnie zakupy w galerii, jesteśmy w nieruchomości handlowej, przemysłowej, komercyjnej. Jak widzimy, jeżeli zastanowimy się nad różnymi rzeczami w życiu, to możemy dowiedzieć się wielu ciekawym informacji, na które zazwyczaj nikt nie zwraca uwagi. Dzieląc nieruchomości ze względu na kodeks cywilny, mamy 3 rodzaje. Natomiast chcąc podzielić nieruchomości ze względu na przeznaczenie, wyróżniamy 7 typów.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .